Poster Alat za dizajn učenja na konferenciji Srce DEI 2023

Srce DEI 2023 - iLed poster
Istraživačka grupa Laboratorija za analitiku učenja i akademsku analitiku, prof. dr. sc. Blaženka Divjak (voditeljica laboratorija), Darko Grabar i Petra Vondra autori su postera „Alat za dizajn učenja“ koji je predstavljen na konferencije Dani e-infrastrukture, Sveučilišnog računarskog centra, Sveučilišta u Zagrebu (Srce DEI 2023).

Alat za dizajn učenja (Balanced Design Planning – BDP) je inovativno modularno rješenje podržano analitikom koje omogućuje dizajn programa/kolegija/tečaja sa snažnim fokusom na ishode učenja i opterećenje studenata, osiguravajući konstruktivno poravnanje i vjerodostojnost provjere.

Alat razvijen u okviru Erasmus+ projekata „RAPIDE - Relevant assessment and pedagogies for inclusive digital education” i “TEACH4EDU4 - Accelerating the transition towards Edu 4.0 in HEIs” je besplatan i dostupan svima, a u svega nekoliko mjeseci postigao je impozantnih 900 korisnika iz 30 država svijeta.

Nadalje, Europska unija je prepoznala važnost razvijenog alata te je autorskom timu BDP alata omogućeno da svoj rad nastavi u okviru novog međunarodnog Erasmus+ projekta iLed - Innovating Learning Design in Higher Education.

1

2