Predstavljanje Erasmus+ KA203 projekta E-DigiLit

Edigilit logo
U petak, 10. rujna 2021. na Fakultetu organizacije i informatike održano je predstavljanje Erasmus+ KA203 projekta E-DigiLit: Unapređenje digitalne pismenosti studenata na visokim učilištima članicama i članovima Udruge asistenata FOI.

Uz Sveučilište u Zagrebu (Fakultet organizacije i informatike i Učiteljski fakultet) partneri na projektu su Sveučilište Dokuz Eylul, Turska (vodeći partner), Zaklada Sveučilišta San Antonio, Španjolska, Sveučilište Coventry, UK i APEC (Agencija za projektni konzalting u obrazovanju), Turska. Projekt traje od 01.09.2019.  do 28.02.2022. godine i ulazi u svoju finalnu fazu.
Rezultate projekta čine kurikulum, kompletni digitalni nastavni materijali te priručnik za nastavnike za izborni predmet Digitalna pismenost realiziran u Moodle sustavu na sva četiri jezika partnerskih zemalja.

Video materijali svih lekcija na engleskom i hrvatskom jeziku sada su dostupni ovdje.

Pomoću predmeta će studenti unaprijediti svoju digitalnu pismenost a sveučilišta će ojačati svoje kapacitete za  unapređivanje digitalne pismenosti, toliko potrebnu za tržište rada i kompetentno sudjelovanje u današnjem mobilnom, digitalnom, globalnom društvu. 

Izvođenju izbornog predmeta prethodi provođenje programa usavršavanja nastavnika koji će sudjelovati u izvođenju nastave na predmetu. Tako će najmanje 10 zainteresiranih asistenata/nastavnika dobiti priliku usavršiti svoje nastavničke i ostale kompetencije, dobiti uvid u praksu osmišljavanja i realizacije online izbornog predmeta Digitalna pismenost  i pripremiti se dodatno za njegovo probno izvođenje (planirano za studeni 2021. godine).

Provođenje programa usavršavanja nastavnika počet će krajem rujna 2021. godine, a svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se javiti voditeljici projekta na Fakultetu organizacije i informatike, prof. dr. sc. Valentini Kirinić (valentina.kirinic@foi.unizg.hr).

Više o projektu na: http://edigilit.eu/hr/home-page-hr/

4321