RAPIDE kick off sastanak

rapide kicoff

rapide kicoff

Konzorcij Erasmus+ projekta "Relevant assessment and pedagogies for inclusive digital education - RAPIDE" održat će 21. i 22.4.2021. online kick off sastanak.

Fakultet organizacije i informatike je kao koordinator, u ulozi domaćina. Prvi dan sastanka cilj je međusobno upoznavanje partnera te upoznavanje s projektom s gledišta upravljanja i administracije. Drugi dan sastanka tema će biti rasprava o aktivnostima i očekivanim rezultatima unutar svakog pojedinog intelektualnog rezultata. Više informacija na: https://rapide-project.eu/en