U vili Oršić održane prve stručne radionice u okviru novog Centra za usavršavanje i cjeloživotno učenje

Naslovna centar za usavršavanje
U okviru projekta e-Škole, održane su stručne radionice za ravnatelje škola Varaždinske županije u Centru za usavršavanje i cjeloživotno učenje Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (Vila Oršić).

U srijedu, 17. svibnja 2023. u Centru za usavršavanje i cjeloživotno učenje u Vili Oršić održane su stručne radionice za ravnatelje osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije pod nazivom „Strategijski menadžment i odlučivanje u obrazovanju“ (prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep), čija je svrha bila potpora ravnateljima u strateškom planiranju i izradama strategije kao i donošenju odluka te „Upravljanje financijama i digitalne tehnologije“ (prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa), čija je svrha podizanje osobne razine financijske pismenosti važne za profesionalno vođenje institucije.

Uz izravno poučavanje radionice su obuhvaćale analize i primjere kao i studije slučaja, kako bi ravnatelji odmah imali mogućnost diskutirati te razmjenjivati svoja vrijedna znanja i iskustva. U današnjem brzom, digitalnom svijetu važno je kontinuirano se usavršavati i praktičnom primjenom svladavati teme društva u kojem živimo. Upravo s tom svrhom osnovan je i uređen Centar za usavršavanje i cjeloživotno učenje u Vili Oršić, financiran iz ESF dijela programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”, koji je s provođenjem započeo 2015. godine, a završava u listopadu 2023. te obuhvaća sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj s ciljem jačanja kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava, osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Glavni cilj trenutne, druge faze programa je povećati razinu digitalne zrelosti škola te time doprinijeti digitalnoj transformaciji obrazovnih i administrativnih procesa u obrazovnome sustavu, osnažujući na taj način učenike za život i rad u 21. stoljeću.

Centar za usavršavanje i cjeloživotno učenje je uspostavljen upravo s ciljem daljnjeg i sustavnog provođenja edukacija i aktivnosti osvješćivanja o digitalnoj zrelosti koja dobiva sve više na značaju u modernom obrazovnom sustavu, kao i edukacije ravnatelja(ica), nastavnika i nenastavnog osoblja kao i svih ostalih zainteresiranih dionika, a s ciljem podizanja razine digitalne zrelosti škola. U projektu e-Škole razvijen je okvir i instrument za procjenu razine digitalne zrelosti škola te je provedeno samovrednovanje kao i vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti škola. Nedugo je završeno samovrednovanje svih škola u Hrvatskoj, a u tijeku je vanjsko vrednovanje 250 škola. S obzirom na stalnu potrebu unaprjeđivanja i implementacije IKT-a u nastavne planove i programe, Centar će pridonijeti kvalitetnoj realizaciji nastavnih tema i postizanju ishoda učenja.

Centar će djelovati u sklopu Fakulteta organizacije i informatike kao njegov integrirani dio. Održivost, kao i vidljivost aktivnosti Centra nakon završetka projekta osigurat će FOI kroz svoje redovne aktivnosti edukacije, usavršavanja, cjeloživotno učenje kao i društveni doprinos prema zajednici.

Prve aktivnosti u okviru spomenutog Centra podržali su i dr. sc. Miroslav Huđek, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije te Tihomir Markulin, pomoćnik ravnatelja CARNET-a za podršku korisnicima.

eŠkole_Centar za izvrsnost