Objava poziva PK.1.1.06. Inovacijski vaučeri za MSPove iz programa Konkurentnost i Kohezija 2021-2027.

fondovi eu
Srha poziva je pružanje stručne podrške od strane ZIO u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Ukupna bespovratna sredstva poziva iznose 4.874.214,00 €.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 2.000,00 €, dok je maksimalni iznos bespovratnih sredstava 10.000,00 €. 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva jesu pravne ili fizičke osobe koja su mikro, mali ili srednji poduzetnik, sukladno definiciji veličine poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe o općem skupnom izuzeću.

Područja su istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije te malo i srednje poduzetništvo. 

Više informacija se može pronaći na poveznici - OVDJE