Održan početni sastanak projekta DECIDE u Njemačkoj

DECIDE
U Njemačkom gradu Böblingen, 10. i 11. travnja 2024. godine, u prostorijama vodećeg partnera Centar za digitalizaciju regije Stuttgart (ZD.BB), okupilo se šesnaest partnera projekta DECIDE financiranog putem programa Interreg Dunavska regija.

Projekt DECIDE, punog naziva "Digital Services for the Circular Economy", financiran programom Interreg Dunavska regija, započeo je s provedbom 1. Siječnja 2024. godineCilj projekta, čiji konzorciji čini čak šesnaest partnera iz deset zemalja dunavskog slijeva (regije), je pružiti malim i srednjim poduzećima (MSP), start-upovima te poslovnim stručnjacima u dunavskoj regiji metode i alate za razvoj uspješnih poslovnih modela koji se temelje na principima kružnog gospodarstva (eng. circular economy). Navedeni modeli su ključni za postizanje ciljeva Europskog zelenog sporazuma (eng. The European Green Deal), koji čine proizvode normom, koji će pronaći načine za preobrazbu i transformaciju sektora koji zahtijevaju razne intenzivne resurse i učiniti kružno gospodarstvo upotrebljivim u praksi. Projekt DECIDE je usmjeren na postizanje zelenijeg i digitalnog razvijenijeg gospodarstva EU do 2026. godine.

Dr. Claus Hoffmann, direktor vodećeg partnera Centar za digitalizaciju regije Stuttgart (ZD.BB), tokom uvodnog govora izjavio je "Naš je cilj s projektom DECIDE spojiti dva naizgled suprotna pola ekologije i ekonomije u obećavajuće poslovne modele", čime je objasnio motivaciju projektnog konzorcija.

Prof. dr. Dieter Hertweck, voditelj projektnog tima Herman Hollerith Centra Sveučilišta u Reutlingen-u, govorio je o važnosti uspješnog razvoja poslovnih modela za kružno gospodarstvo te je predstavio najbolje primjere prakse kružnog gospodarstva u dunavskoj regiji.

Johannes Jung, voditelj Odjela za strategiju, poslovno pravo, vanjsku trgovinu i Europu u Ministarstvu gospodarstva, rada i turizma Baden-Württemberga, istaknuo je važnosti uključivanja u programe koji promiču prekograničnu i međuregionalnu suradnju, potiču inovacije te jačaju društveni položaj uključenih poduzeća i organizacija.

Također, u sklopu početnog sastanka održana je i panel rasprava naziva „Empowering Circular Economy: Best Practices & Synergies in the Danube region“, na kojoj su sudjelovali predstavnici znanstvenog sektora koji se bavi proučavanjem kružne ekonomije te predstavnici realnog sektora koji su uspostavili uspješne modele kružne ekonomije u svojim djelatnostima. Na navedenoj panel raspravi sudjelovali su upravitelj Socijalne zadruge Humane Nove, Ivan Božić, Dipl. Wirt. Ing. (FH) Ingo Dreher, direktor poduzeća EvA MiscEnergY GmbH, Prof. Dr. Dieter Hertweck iz Herman-Hollerith centra Sveučilišta Reutlingen, Dr. Klaus Hoffman koji vodi Centar za digitalizaciju okruga Böblingen, Zsolt Keresztúri iz Omnipack First Hungarian Packaging Technology te Prof. Dr. Tomaž Kern sa Sveučilišta u Mariboru.

Osim panel rasprave, održane se i četiri radionice, na kojima se raspravljalo o primjerima poslovnih modela koji se temelje na principima kružne ekonomije u područjima, točnije djelatnostima, koje se bave tekstilom, prehrane, pametnih gradova (eng. Smart cities) i pakiranjem, odnosno industrijom pakiranja.

Projekt DECIDE, „Digital Services for the Circular Economy“, biti će financiran sa gotovo 3 milijuna eura do sredine 2026. godine, odnosno tokom te dvije i pol godine šesnaest partnera iz redom Njemačke, Hrvatske, Austrije, Mađarske, Slovenije, Rumunjske, Bugarske, Moldavije, Srbije te Bosne i Hercegovine.

Program transnacionalne suradnje dunavske regije osmišljen je za postizanje ciljeva Strategije EU za dunavsku regijuS proračunom od oko 224 milijuna eura (u trenutnom razdoblju financiranja od 2021. do 2027. godine) iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), inicijativa promiče konkretne oblike suradnje između dunavskih regija. Prioriteti financiranja za nadolazeće godine jasno su definirani. Cilj je promicanje istraživanja i inovacija, povećati korištenje obnovljivih izvora energije, unaprijediti socijalnu uključenost i jačati upravljanje za suradnju na području dunavske regijeDo sada je odobreno 60 projekata koji će primiti sredstva u iznosu od preko 114,4 milijuna eura.

Projektni tim partnera Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike (UNIZG FOI), čine voditelj prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, izv. prof. dr. sc. Martina Tomičić Furjan, izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek, izv. prof. dr. sc. Igor Pihir, Karlo Nadoveza, mag.oec., Larisa Hrustek, mag.oec., Ana Kutnjak, mag.oec., i Lea Masnec, mag. inf. Članovi projektnog tima će raditi na realizaciji specifičnog cilja 1 (SO1) „Validated tools and methods for analysis and development of circular economy business models (CEBM)“ kao metodološki partner koji poznaje razvoj i upravljanje metodama za kružnu ekonomiju te u realizaciji specifičnog cilja 2 (SO2) „High qualitative transferable best partice circular economy business models and database“, također kao metodološki partner koji će uz ostale partere sudjelovati u modeliranju, evaluaciji i simulaciji koristeći alate razvijene u specifičnom cilju 1 te će sudjelovati u razvoju visoko kvalitetne baze podataka, koja će sadržavati podatke o poduzećima u regijama na kojima će se pilotirati usporedivi lanci vrijednosti za realizaciju početnih modela najbolje prakse. Uz navedeno, UNIZG FOI će također obavljati i ulogu osiguranja kvalitete projekta i projektnih rezultata.  

Na navedenom početnom sastanku u ime partnera UNIZG FOI, sudjelovali su voditelj tima prof. dr. sc. Vjeran Strahonja te članovi tima izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek, izv. prof. dr. sc. Igor Pihir i Karlo Nadoveza, mag.oec.

Fotogaleriju početnog sastanka možete pogledati u nastavku.

1

2

3

5

5

7

8

9

10

11

12