Očekivani utjecaj istraživanja – što je novo u programu Horizon Europe?

Horizon Europe blog
Kirsi Ojutkangas radi kao stručnjakinja za financiranje istraživanja pri Sveučilištu Oulu. S iznimnim zanimanjem prati teme utjecaja istraživanja, a posebno vezano za novi program Horizon Europe.

U području financiranja znanosti, utjecaj istraživanja (engl. research impact) posljednjih godina sve više dobiva na važnosti. Na primjer, u FP7 okvirnom programu EU za istraživanje i razvoj (2007. - 2013.) bilo je dovoljno da se projektnim prijedlogom pokaže znanstvena izvrsnost da bi projekt bio financiran, ali već u sljedećem programu - Horizon 2020 (2014.-2020.) očekivalo se da će uspješni projekti pružiti ne samo znanstvenu izvrsnost, već i rezultate bliske tržišnim rješenjima i / ili doprinijeti rješavanju društvenih problema. U svakom su natječaju bili navedeni i brojni očekivani učinci koje su projekti trebali postići tijekom svog trajanja iako je odavno prepoznato da je utjecaj promjena koja se događa u dužem vremenskom razdoblju, najvjerojatnije dužem od uobičajenog trajanja prosječnog EU projekta od tri godine. Potkraj Horizon 2020 razdoblja o ovom se pitanju detaljno raspravljalo i premda se za novi Horizon Europe kaže da nije revolucija već evolucija, dogodile su se određene promjene i u smislu očekivanog utjecaja istraživanja. U nastavku je opis kako se očekivani utjecaj očituje u programu Horizon Europe pokrenutom ove veljače.

Na program financiranja Horizon Europe utječu opći prioriteti EU-a, a to su Zeleni dogovor, digitalna budućnost, gospodarstvo koje radi za ljude te promicanje i jačanje europske demokracije. Postoje četiri ključne strateške orijentacije (engl. Key Strategic Orientations - KSO) koje odgovaraju na ove prioritete:

A - Promicanje otvorene strateške autonomije vođenjem razvoja ključnih digitalnih, omogućujućih i novih tehnologija, lanaca vrijednosti

B  -  Obnavljanje europskih ekosustava i biološke raznolikosti te održivo upravljanje prirodnim resursima

C -  Razvoj Europe kao prve digitalno omogućene kružne, klimatski neutralne i održive ekonomije

D - Stvaranje otpornijeg, uključivog i demokratskog europskog društva.

KSO su ciljevi unutar političkih prioriteta EU, gdje se očekuje da istraživanja i inovacije (R&I) mogu doprinijeti pozitivnoj promjeni. Svaki KSO dodatno je definiran područjima utjecaja, skupinom očekivanih utjecaja, a koja ističu najvažnije transformacije koje R&I treba omogućiti. Očekivani utjecaji su specifičniji i navedeni su pod odredištima (engl. destinations). Odredišta su društveno-ekonomski izazovi kojima se treba baviti kroz razne aktivnosti istraživanja i razvoja. Svako se odredište sastoji od jedne ili više tema koje opisuju očekivane ishode (engl. expected outcomes), a koje bi R&I aktivnosti trebale postići. Očekivani ishodi su željeni učinci projekta u srednjoročnom razdoblju, poput usvajanja, širenja, upotrebe i/ili primjene rezultata projekta od strane različitih relevantnih ciljnih skupina. Drugim riječima, odredištima i temama novog programa rada navode se učinci koje Komisija želi postići, a pojedinačni projekti to podržavaju postizanjem očekivanih rezultata kroz svoje aktivnosti.

Poglavlje prijavnog obrasca za opis očekivanog utjecaja koji poznajemo iz Horizon 2020 obrazaca sada je podijeljen u dva dijela:

1) Putevi projekta prema utjecaju i

2) Mjere za povećanje utjecaja - diseminacija, eksploatacija i komunikacija.

Nacrt plana diseminacije i eksploatacije, uključujući komunikacijske aktivnosti, ostaje dio prijedloga projekta, koji, ako se projekt financira, postaje i obvezni rezultat koji se mora isporučiti u prvih šest mjeseci projekta.

Pod 1) Putevi projekta prema utjecaju očekuje se narativni opis ključnih puteva utjecaja u projektu. Put utjecaja je proces koji započinje resursima koji se koriste u predloženom istraživanju. Uz pomoć resursa se izvode određene (istraživačke) aktivnosti koje vode do različitih rezultata kao što su publikacije, rezultati ispitivanja, novi algoritmi itd. Kad se drugi koriste tim rezultatima, oni stvaraju kratkoročne promjene, ishode, npr. preuzimanje razvijenog algoritma. Kada se ishodi dodatno isprobaju i testiraju, mogu dovesti do utjecaja koji dugoročno može doprinijeti rješavanju velikih izazova našeg društva.

Dodatno, obavezna je i tablica sažetka (engl. Summary) koja uključuje ključne elemente puteva utjecaja projekta i mjera za povećanje učinka:

1) Specifične potrebe koje su pokrenule projekt

2) Očekivani rezultati do kraja projekta

3) Mjere diseminacije, eksploatacije i komunikacije primijenjene na rezultate

4) Ciljne skupine - tko će koristiti ili prihvatiti rezultate, tko će imati koristi

5) Ishodi - koje se promjene očekuju nakon uspješne diseminacije i iskorištavanja rezultata projekta među ciljnim skupinama i konačno,

6) Utjecaj - širi znanstveni, ekonomski i društveni učinci projekta koji se očekuju, u skladu s  očekivanim utjecajima navedenim u odgovarajućem odredištu u natječaju.

Izuzetna novost je i uključivanje društvenih i humanističkih znanosti (SSH) u svaki klaster, misiju i partnerstvo. Naši veliki izazovi, posebno oni koji se odnose na zelene i digitalne transformacije, zahtijevaju holistički pristup. Postoje teme koje su posebno označene za sudjelovanje SSH u svakom klasteru, uz klaster 2 (Kultura, kreativnost i inkluzivno društvo) koji je posve posvećen temama relevantnim za SSH.

Kako bi se osiguralo da rješenja i proizvodi budu društveno prihvatljivi, primjenjivi i isplativi, aktivnosti istraživanja i razvoja moraju se planirati i provoditi s obzirom na njihove očekivane utjecaje na građane i društvo, a to zahtijeva integraciju SSH. SSH može ponuditi, na primjer, razumijevanje ljudskog ponašanja, kulturnih vrijednosti i povijesnih dimenzija, trendova, demografije, etike, poslovnih modela, upravljanja, pravnih i institucionalnih okvira, procesa donošenja odluka itd. U označenim temama SSH bi trebao biti sastavni dio svakog poglavlja prijedloga projekta, počevši od planiranja prijedloga. SSH partneri također mogu pomoći da rezultatima dosegnete širu zajednicu, važan aspekt Horizon Europe programa koji ima za cilj osigurati suradnju između sveučilišta, znanstvenih zajednica i industrije te građana i njihovih predstavnika.

Dobro je imati na umu da, iako bi istraživači trebali biti svjesni potencijala utjecaja istraživanja, oni možda nisu uvijek i najkompetentniji da to ostvare.  Stoga, ključno je izgraditi  projektni konzorcij koji pokriva cijeli lanac vrijednosti ili zastupa sve relevantne dionike.

Pročitajte više: Impact Helper 
Horizon Europe

Kirsi Ojutkangas, M.A. stručnjak je za financiranje istraživanja na Sveučilištu u Oulu, gdje podupire istraživače u stjecanju vanjskih sredstava, posebno iz programa financiranja Horizon Europe. Njezini su interesi istraživački utjecaj i održivost, a objavila je radove o utjecaju u SSH, izradila mrežni vodič za utjecaj (https://www.oulu.fi/impacthelper/) i sudjelovala u izradi Bijele knjige o 6G upravljačkim programima i UN SDG-ovima, u kojima je obnašala dužnost urednice poglavlja. Više od 10 godina sudjelovala je u brojnim istraživačkim projektima.

Specijalist za financiranje istraživanja na Sveučilištu Oulu
Kirsi Ojutkangas, M.A.

Autor/ica bloga:

Kirsi Ojutkangas, M.A.
Specijalist za financiranje istraživanja na Sveučilištu Oulu