FOI započeo s provedbom pet novih projekata

FOI novi projekti

Fakultet organizacije i informatike uz prepoznatljivost svojih studijskih programa i nastavnog potencijala, već dugi niz godina uspješno gradi znanstvenu prepoznatljivost, u okviru međunarodnih i nacionalnih znanstvenih i razvojnih projekata koji rezultiraju i primjenom u nastavnom procesu i transferom znanja u praksu.

Stoga smo iznimno ponosni da je od početka ove kalendarske godine, FOI započeo s provedbom čak pet novih projekata, koji će značajno doprinijeti razvoju i podizanju kvalitete obrazovanja, kao i procesa učenja i poučavanja unutar strateških područja Fakulteta.

Nastavna izvrsnost se velikim dijelom oslanja na znanstvenu izvrsnost, kao i na snažna međunarodna partnerstva i kvalitetnu projektnu suradnju na inovativnim istraživačkim temama. U tom smislu Fakultet Organizacije i Informatike je uložio dodatne napore u prijave projekata čiji će rezultati omogućiti jačanje međunarodne suradnje i partnerstva s prepoznatim obrazovnim i istraživačkim institucijama u Europi. 

Kroz dva Erasmus+ projekta strateških partnerstva kao odgovor na situaciju prouzročenu bolešću Covid-19, u području edukacijskih tehnologija FOI ojačava i proširuje suradnju s međunarodnim partnerima. Osim jačanja međunarodne mreže partnera, kroz strateške projekte istraživači na projektu imaju mogućnost implementirati najnovije istraživačke rezultate u nastavne procese. Dobivenim projektom Hrvatske zaklade za znanost FOI se je još jače pozicionirao kao domaći lider u istraživanju i implementaciji u području edukacijskih tehnologija i analitika učenja. Erasmus+ projekt iz podmreže saveza znanja proširuje FOI-jevu suradnju i s institucijama u području poduzetništva koje je uz IT važno strateško područje fakulteta, te je time omogućeno proširenje budućih projektnih inicijativa i suradnji iz tog područja. Međunarodna partnerstva otvorit će Fakultetu prilike za sudjelovanje u prijavi kompetitivnih znanstveno-istraživačkih projekata poput Obzor Europa i drugih, na natječajima koji izlaze u sljedećim mjesecima.

Projekt Hrvatske zaklade za znanost – HELA

Hrvatska zaklada za znanost odobrila je financiranje istraživačkog projekta „HELA – Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja“ koji će se na FOI-ju pod voditeljstvom prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep provoditi 4 godine. Projekt je financiran u ukupnom iznosu od 776.230,00 HRK, a njegova temeljna svrha je doprinijeti boljem razumijevanju i optimizaciji procesa učenja i poučavanja podržanog analitikama učenja kroz unapređenje zrelosti visokih učilišta i podizanju kvalitete odlučivanja temeljeno na analitikama učenja. Interdisciplinarnost projekta zahtijeva uključivanje stručnjaka iz različitih područja što je i razlog da se projekt provodi kroz suradnju triju istraživačkih laboratorija FOI-ja – Laboratorija za strateško planiranje i odlučivanje, Laboratorija za učenje i akademsku analitiku te Laboratorija za napredne tehnologije u obrazovanju te njihovih vanjskih suradnika, prepoznatih znanstvenika s vodećih institucija iz Hrvatske i inozemstva.

Više o projektu HELA možete pronaći ovdje.

Erasmus+ strateški projekti RAPIDE i eDESK

ERASMUS+ strateška partnerstva RAPIDE i eDESK motivirana su nedavnim suočavanjem obrazovnog sustava s krizom izazvanom Covid-19 epidemijom te pružanjem podrške digitalnoj transformaciji visokih učilišta. Oba projekta prijavljena su pod vodstvom prof. dr. sc. Blaženke Divjak. Projekt RAPIDE (Relevant assessment and pedagogies for inclusive digital education) za cilj ima izradu i implementaciju inovativnih pedagogija usklađenih s vrednovanjem studenata. Projekt je financiran sredstvima EK u iznosu od 219.085 EUR. Fakultet Organizacije i Informatike, kao koordinator, projekt provodi u partnerstvu s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilištem u Rijeci te priznatim europskim sveučilištima.

U projektu eDESK (Digital and Entrepreneurial Skills for European Teachers in the COVID-19 World) Fakultet Organizacije i Informatike ima ulogu partnera, a financiran je u iznosu od 237.085,00 EUR. Cilj eDESK projekta je podizanje digitalnih i poduzetničkih vještina europskih nastavnika u (post)covid eri. Istraživačka grupa sa FOI-ja najintenzivnije će sudjelovati u razradi koncepta i sadržaja platforme za učenje digitalnih kompetencija, kao i u pilotiraju te platforme na četiri europska visoka učilišta uključena u projekt. Projekti RAPIDE i eDESK su značajni jer pružaju jedinstveno iskustvo međunarodne suradnje na razvoju kompetencija znanstveno-nastavnog osoblja te uvođenja inovacija u nastavni proces, omogućujući time i studentima FOI-ja internacionalizaciju i moderno studiranje.

Više o projektu RAPIDE možete pronaći ovdje.

Projekt iz programa Erasmus+ udruženja znanja – WeRin

U ulozi partnera FOI sudjeluje i u projektu WeRIn (Women Entrepreneurs in Regional Inclusive Entrepreneurial Ecosystems) koji je financiran sredstvima EK u iznosu od 999.639,00 EUR. Voditeljica projekta je doc. dr. sc. Kristina Detelj. Pozadina projekta WeRIn je da, unatoč porastu sudjelovanja studentica u poduzetničkom obrazovanju, one i dalje zaostaju u odnosu na svoje muške kolege. Stoga, stručnjaci iz FOI-jevog Laboratorija za poduzetništvo pokušavaju riješiti ovaj izazov kultiviranjem uključivijih ekosustava za žene s diplomom i poduzetničkim aspiracijama. Sveobuhvatni cilj je povećati uključivost poduzetničkog obrazovanja i programa podrške s namjerom da se poveća udio diplomiranih poduzetnica i poveća njihova razina uključenosti u regionalne poduzetničke ekosustave diljem Europe.

Projekt iz programa „Europe for Citizens“ – WAI4PwDs

U ulozi partnera FOI sudjeluje i u projektu WAI4PwDs (Web Accessibility and other Initiatives for Persons with Disabilities in EU in Pandemic and other Crisis Times). Voditelj projekta je doc. dr. sc. Mario Konecki. Projekt je u iznosu 136.000,00 EUR financiran sredstvima EU iz programa: Europe for Citizen. Cilj projekta je stvoriti mrežu dionika koji će poticati i podupirati građanske inicijative, kao i povećanje pristupačnosti mrežnih sadržaja osobama s invaliditetom, učenicima s teškoćama i ostalim ranjivim skupinama.

Odobreni projekti zavisno od strateškog područja u kojem djeluju imaju važnu ulogu u izobrazbi nastavnika FOI-ja, kao i u unapređenju nastavnog procesa u online okruženju te hibridnom obliku učenja i poučavanja, te će također doprinijeti i povećanju znanstvene produktivnosti FOI znanstvenika.

Igor Balaban
Prodekan za znanost, projekte i međunarodnu suradnju
Izv. prof. dr. sc. Igor Balaban

Autor/ica bloga:

Igor Balaban
Izv. prof. dr. sc. Igor Balaban
Prodekan za znanost, projekte i međunarodnu suradnju