Zadovoljstvo u postizanju utjecaja

Zadovoljstvo u postizanju utjecaja blog

Pitaju me često kolege zašto se ne bavim isključivo matematikom s obzirom na to da sam matematiku doktorirala i imam lijepu zbirku objavljenih znanstvenih radova iz matematike te se sve to može i dalje istraživati. Odgovaram da mi je s godinama postajalo sve zanimljivije stvari gledati interdisciplinarno, a i da volim vidjeti utjecaj onoga što radim izvan okvira koji je samo meni, i drugim matematičarima koji se bave neeuklidskim geometrijama, važan.

Ta promjena moje osobne perspektive se dobro poklopila s razvojem EU kompetitivnih programa (Obzor, Erasmus projekti itd.) u kojima se iz ciklusa u ciklus sve više insistira na interdisciplinarnosti, ali i na jasnijem utjecaju koji projekt ima na rješavanje društvenih i tehnoloških izazova.

Veći naglasak da se u prijavi projekta jasno opiše utjecaj (impact) projekta jako je vidljiv u novim prijavama za Obzor Europa 2021.-2027. Stoga se svi koji prijavljujete sada projekte toga tipa na to pripremite. Pri tome utjecaj može biti znanstveni (kreiranje novoga znanja), ekonomski/tehnološki (novi inovativni proizvodi, usluge, procesi itd.), ali i društveni (npr. doprinosi rješavanju klimatskih izazova, poboljšanju politika i odlučivanja o važnim društvenim izazovima, podizanju relevantnosti i efikasnosti obrazovanja). Ne očekuje se da tim svojim projektom riješimo velike probleme, već da smo svjesni čemu služi natječaj i da jasno planiramo doprinos svojeg konzorcija. Na koncu konca, ipak su ti projekti vrijedni u prosjeku 3-4 milijuna Eura svaki i na njima rade konzorciji od prosječno 5-6 partnera iz barem tri različite EU države, pa se s pravom očekuju rezultati. Stoga je, pored diseminacije, sve veći naglasak na eksploataciji (primjeni u praski) rezultata projekta kako u vrijeme trajanja projekta tako i u sklopu održivosti nakon završetka projekta.

Velika je konkurencija na početku svakog ciklusa, a sada smo baš na početku novog sedmogodišnjeg ciklusa, pa ima natječaja u kojima od 100 projektnih prijava financiranje dobiju svega 3-4 projekta. Zato projekte treba zajedno s EU partnerima temeljito pripremiti, proučiti što je do sada napravljeno i svaki detalj isplanirati, a i ciljevi trebaju biti ambiciozni, ali - ostvarivi.

Nije niti katastrofa ako projekt ne prođe od prve, jer bit će novih natječaja, a i dobit će se vrijedne recenzije koje će pomoći da se projekt poboljša. Uglavnom su to korisne recenzije i rijetko se dogodi da se dobiju nebuloze kao na primjer u recenzijama Hrvatske zaklade za znanost. (U recenziji Zaklade sam primjerice dobila mišljenje da sam ja doktorirala matematiku, a to nema veze s analitikama učenja.) Druga ogromna korist rada na kompetitivnim EU projektima je da se radi s vrhunskim znanstvenicima i profesionalcima iz raznih država članica Europske unije, pa je i sama priprema projekta proces uzbudljivog suradničkog učenja. Tako da nije teško niti pripremati projekte dok formalno traje godišnji odmor, kao meni sada.

Svima želim puno zadovoljstva i učenja u pripremi i dobre rezultate i vrhunski utjecaj.

BD
Redovita profesorica FOI-ja u trajnom zvanju
Prof. dr. sc. Blaženka Divjak

Autor/ica bloga:

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak
Redovita profesorica FOI-ja u trajnom zvanju