Razvoj i provedba Plana rodne ravnopravnosti - sjajan primjer sa Sveučilišta u Rijeci

SPEAR tim riječkog sveučilišta

Fotografija: Nina Đurević

Interdisciplinarni tim Sveučilišta u Rijeci okupljen u okviru Obzor 2020 projekta “Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima” (SPEAR) dobitnik je ovogodišnje nagrade “Fierce Women Award” (Strašne žene) za značajan doprinos rodnoj ravnopravnosti, pravednosti i socijalnoj pravdi u Hrvatskoj. Ovu nagradu za stvaralački rad, rezultate i djelovanje već treću godinu zaredom dodjeljuju portal Voxfeminae.net i društveno poduzeće Fierce Women, a među više od 80 nominiranih pojedinki i organizacija iz različitih područja djelovanja: od zaštite ljudskih prava, zaštite okoliša i životinja, znanosti i obrazovanja, kulture, zdravlja i društvenog poduzetništva, nagrađeno je i riječko sveučilište.

SPEAR tim je interdisciplinarna skupina liderica, znanstvenica i stručnjakinja koje su se,  sa suradnicima, proteklih godina posvetile učvršćivanju temelja za dugoročno i sveobuhvatno unaprjeđenje rodne ravnopravnosti na Sveučilištu u Rijeci u svim područjima: znanstvenom, umjetničkom, nastavnom, institucijskom i društvenom. Upravo zbog širine djelokruga i odgovornosti sveučilišnog djelovanja za dobrobit šire zajednice, posebna je vrijednost priznanja koje u javnu instituciju dolazi iz civilnog društva.

Priprema za izradu plana rodne ravnopravnosti na Sveučilištu započela je 2019. godine u okviru projekta SPEAR kojim se, osim na Sveučilištu u Rijeci, osnažuje strukturna podrška rodnoj ravnopravnosti na sveučilištima i drugim projektnim partnerima iz Danske, Švedske, Njemačke, Litve, Bugarske, Austrije i Mađarske. Plan je pripremljen nastavno na provedeno multimetododološko institucijsko istraživanje o stavovima i stanju rodne ravnopravnosti na Sveučilištu te brojne aktivnosti učenja i razmjene iskustava o mehanizmima borbe protiv rodnih stereotipa, otpora strukturnim promjenama i drugim povezanim temama. Nakon pribavljenih stručnih mišljenja i sugestija iz sveučilišne i šire zajednice te provedene javne rasprave, Plan je jednoglasno usvojio Senat Sveučilišta u svibnju 2021. godine. Time je Sveučilište u Rijeci postalo prvo u zemlji i regiji koja je donijelo strateško-operativni program sustavne podrške provedbu mjera ravnopravnosti u domeni rodnih prava i politika.

Plan, a i njegova provedba inspiracija su nizu domaćih i inozemnih organizacija. Naime, institucije bez povijesti provedbe sustavnih rodno osviještenih politika nedavno su se, ako ne kao vlastitog strateškog prioriteta, našle pred izazovom donošenja ovog dokumenta kao uvjeta prihvatljivosti za financiranja izrijekom propisanog u programu Obzor Europa. Iako je Europska komisija i ranije putem različitih politika, smjernica i praktičnih alata utvrđivala okruženje za uspostavu formalno i sadržajno prihvatljivog plana rodne ravnopravnosti, pred sveučilišta, njihove sastavnice, institute i druge subjekte u sustavu znanosti i visokog obrazovanja postavljena je zadaća kreiranja (i prihvaćanja!) autentičnog dokumenta koji će utrti put stvarnoj organizacijskoj promjeni. Izazovi u tom procesu različiti su; od veličine organizacije, stupnja integriranosti njezinih dijelova, naslijeđa i drugih obilježja pa sve do organizacijske kulture - postignute i željene, u čijem su središtu ljudi ne samo kao korisnici, nego i nositelji napretka.

U protekloj, prvoj godini provedbe Plana, Sveučilište u Rijeci bilježi unaprjeđenje rodne dimenzije u svojim najvišim politikama, konkretnim institucijskim financiranjima I drugim aktivnostima, obrazovnim sadržajima te radu sa zajednicom, ali izazovi koje perpetuira društvena zbilja potvrđuju da je rodna ravnopravnost i dalje tek buduće ostvarenje uključivog društva koje nikoga ne ostavlja po strani.

SPEAR tim riječkog sveučilišta čine rektorica Snježana Prijić-Samaržija, Sanja Barić, Sanja Bojanić, Brigita Miloš, Daria Glavan Šćulac, Ana Tomaško Obradović, Matija Miloš i Ivana Klarin.

Više informacija dostupno na poveznicama: https://uniri.hr/o-sveucilistu/razlicitost-i-ukljucivost/ i https://uniri.hr/vijesti/fierce-women-award-rijeckom-spear-timu/.

SPEAR tim Sveučilišta u Rijeci
Fotografija: Nina Đurević

 

Daria Glavan Šćulac
DGŠ
Povjerenica za različitost, Sveučilište u Rijeci
Daria Glavan Šćulac, dipl. iur.

Autor/ica bloga:

Daria Glavan Šćulac
Daria Glavan Šćulac, dipl. iur.
Povjerenica za različitost, Sveučilište u Rijeci